Κάθε κύκλος αντιστοιχεί στην εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού, ενώ ο αριθμός στη μέση είναι η περιφέρεια.

Έτσι για να βρείτε το επιθυμητό μέγεθος του δαχτυλιδιού μπορείτε να τυπώσετε την παρούσα σελίδα σε κλίμακα 100%. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλίδι που έχετε στην κατοχή σας και είναι στο μέγεθος που θέλετε, να το συγκρίνετε με το διάγραμμα για να βρείτε την αντίστοιχη διάμετρο. Σημειώστε ότι ζητούμενο είναι το εσωτερικό μέγεθος του δαχτυλιδιού.

Σε περίπτωση που είστε μεταξύ δύο μεγεθών, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.

Μέγεθος δαχτυλιδιού

Supportscreen tag
Καταχωρείστε Νέα Επισκευή